בית ספר "יגאל אלון"

מקדם ומטפח תקשורת מצמיחה

"כוח האדם מניע את רוחו ונחישות רצונו" (יגאל אלון) 

 

התפיסה החינוכית בבית הספר

 

 

בית הספר מטפח בוגר בעל הישגים לימודיים ובעל ידע עולם וערכים מוסרים תרבותיים וחברתיים.

 

בוגר המפעיל שיקול דעת לצד גילוי איכפתיות, רגישות, כבוד, סובלנות ונתינה כל זאת תוך לקיחת אחריות אישית להתנהגותו ולמעשיו.

 

 בית הספר פועל למען טיפוח סביבת למידה ואקלים מיטביים שיביאו למיצוי העוצמות והיכולות הטמונות בכל אחד ואחת מהלומדים.

 

בית הספר שם לנגד עיניו הכרת המורשת ללומד והקניית ערכי חברה ולאום. 

 

בבית-הספר אנו מאמינים בשיתוף קהילת ההורים בהוויה הבית ספרית לקידום מטרות לימודיות, חברתיות וערכיות.

 

ביה"ס פועל להתאמת והטמעת מיומנויות המאה ה- 21 במקצועות קידום תפקודי הלומד השונים 

בכל תחומי הדעת הנלמדים ופעילויות שונות מגן ועד ו.

 

בית הספר מקדם ומטפח תקשורת מעצימה ומצמיחה

 

עתי"ד ערכים, תרבות, יחודיות הפרט, דעת

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות