בית ספר "יגאל אלון"

מקדם ומטפח תקשורת מצמיחה

"כוח האדם מניע את רוחו ונחישות רצונו" (יגאל אלון) 

פרוטוקול הנהגה מספר 1

ישיבת הנהגת ההורים עם צוות ביה"ס – מס' 1

הישיבה התקיים בזום, ביום שני 16.09.2020.

השתתפו: נועה, ויוי, דריה, סיגל, קרן בנדלר, מיטל, נטלי, הדס, שוש, אורטל ינאי, אורטל אטינגר, אביבית, קרן בן דוד, ליאת, איב, טלי, קרול, הילה, מוני, ליזי, תמי, אירה, אפרת ינאי, אנה גויכמן, רונן זזון, אפרת יוסף, אתי ארמה.

צוות ביה"ס: אילנה שובל, פנינה דניאל

 

להלן הנושאים שהועלו בישיבה:

פדגוגיה וטכנולוגיה – מה קרה מ1/9? הוצגו שלושה תרחישים לפתיחת שנת הלימודים:

 1. למידה מקרוב – לכיתוב א-ד והגנים
 2. למידה משולבת/היברידית – לקיחה בחשבון של בידוד או סגר צפויים.
 3. למידה מרחוק – בזום.

הוצג הרציונאל ועקרונות המתווה ותוכנית הלמידה ההיברידית ומרחוק, תוך דגש על משימות סינכורניות וא-סינכרונית, דגש על משימות בלמידה בקבוצות, במליאה ובאופן עצמאי. כמו כן שילוב של שיעורי בחירה במערכת השעות.

הוצג מודל שיעור הפוך – להבדיל יציקת חומרי לימודים ע"י הצוות החינוכי, הילדים לומדים לחקור, מגיעים עם הידע שנרכש לשיעור ומתוך זה השיעור מתנהל. המורים לומדים לשלב כלים טכנו פדגוגיים כדי לקדם את ההוראה והלמידה וממשיכים לקבל הדרכות מטעם ביה"ס לשכלול המיומנויות.

בחודשים הראשונים המטרה של הצוות החינוכי הנה חיזוק הפערים הרגשיים, החברתיים וההתנהגותיים. לאחר מכן יושם הדגש על פערים לימודיים, בקצב הגיוני.

הערכות ביה"ס ל1/9 – בוצעו שינויים במערכות השעות, בהתאם להנחיות משרד החינוך, גוייסו עובדי הוראה. ניתן דגש על השמה של מורים מצוות ביה"ס לטובת לימוד מקצועות הליבה.

בוצע מיפוי על ידי מחנכי הכיתות בעניין הציוד הנמצא לרשות הילדים, לטובת הלמידה מרחוק. חלק מהילדים קיבלו מחשבים וציוד קצה לטובת הלמידה.

הלמידה מרחוק דורשת מההורים להיות צמודים לילדים, להפעיל להם את הזום או לתפעל קבצים שנשלחים במערכות תומכות (אופק וteams). ההורים מתבקשים לפנות באופן פרטני למחנכי הכיתות ולנסות למצוא פתרון שייתן מענה מספק.

משימות הערכה – בחלק מהכיתות בוצעו משימות הערכה לתלמידים, בכדי להבין את הרמה הלימודית של הילדים. הנ"ל נותן תמונה על המצב בכישורי שפה, חשבון ואנגלית. בהתאם לכך תתבצע החלוקה לקבוצות למידה/ קפסולות.

מארזים לכיתות ה' ו' – לאור המשך הלמידה מרחוק ואי רכישת מארזי האביזרים במסגרת השאלת הספרים, המורים התבקשו להשתמש באמצעי המחשה אחרים.

פרידה מיו"ר הנהגת ההורים היוצאת – מנהלת ביה"ס והורי ההנהגה נפרדו מאפרת יוסף, היו"ר היוצאת.

תפקידי הנהגת ההורים הבית הכיתתית והבית ספרית הוצגו להורי ההנהגה המוסדית, בדגש על שימת הילדים במרכז. הושם דגש על האחריות של הורי ההנהגה:

 • מחויבות על אף ההתנדבות
 • שמירה על הפרטיות, צנעת הפרט והאתיקה. במיוחד בזמן קורונה.
 • סבלנות – הפתרון לא תמיד מיידי.
 • ייצוג הכיתה ולא הילד הפרטי שלי.
 • הוצאת לפועל של ההחלטות המתקבלות.
 • עדכון הורי הכיתה בפרוטוקולים של הישיבות. הפרוטוקולים יעלו לאתר ביה"ס לטובת הורי ביה"ס.
 • שמירה על הגבולות
 • ראייה מערכתית
 • שמירה על תרבות הדיבור.

הוצגו התנאים להשתתפות ההורים בהנהגה בית ספרית, מטרות ההנהגה ותפקיד היו"ר.

בחירות ליו"ר הנהגת ההורים – לא הוצגו מועמדויות אחרות. לפיכך, אירה גואטה, ששימשה כמחליפתה היו"ר היוצאת לאחר הפרישה, נבחרה לשמש כיו"ר הנהגת ההורים בשנה הנוכחית.

הסגניות: ליאת לוי ומיטל אליעזר.

הנהלת ביה"ס מבקשת לברך את הנבחרות.

תודה לכל המשתתפים בישיבה.

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות