בית ספר "יגאל אלון"

מקדם ומטפח תקשורת מצמיחה

"כוח האדם מניע את רוחו ונחישות רצונו" (יגאל אלון) 

ישיבת הנהגת יגאל אלון - מספר 1 תשפב

הישיבה התקיימה בתאריך 30.9.21

משתתפי הישיבה:

אילנה שובל, פנינה דניאל

הורי ההנהגה: דריה, ליאת, קרן בן דוד, אתי ארמה,אביבית, , נטלי מכלוף, אירה, טליה, איב, קארין, מור, רונן, שרון, סבינה, אפרת, חיה, ליזי, יפית, שלי, סטלה, קרן בנלדר, אורית גיטניקוב

 

על הפרק:

          קדימויות ויעדים בית ספריים

          תפקידי ההנהגה הכיתתית והבית סיפרית

          בחירת יו"ר הנהגה

להלן ההרחבה של הנושאים כפי שנידונו בישיבה:

          הוצגו אבני הדרך המהווים את יעדי בית הספר לשנת הלימודים הקרובה. ביניהם: למידה מצמיחה במציאות משתנה, חיזוק החוסן ותחושת השייכות, פיתוח זהות ישראלית בחברה, הזדמנות שווה והוגנת וחיזוק וקידום צוותי חינוך.

          תפיסת מערכת החינוך – כאשר הדגש הוא על קיום למידה רציפה ופיזית בכיתה, תוך הקפדה על אורחות חיים מותאמי שגרת קורונה, מתן גמישות להנהלת ביהס בקיום למידה אפקטיבית בהתאם למצב התחלואה המשתנה וכן מתן מענה רגשי חברתי ולימודי תוך השלמת הפערים בתחומים אלה אצל תלמידי ביה"ס.

          הוצג המתווה כפי שהוגדר על ידי משרד החינוך ורמזור בהתאם למצב התחלואה בעיר. הוסבר כי בתי הספר היסודיים אינם מושפעים מהרמזור וממשיכים בלמידה רציפה, להבדיל מחטיבות הביניים והתיכונים. כמו כן, הוסבר כי בת ים נבחרה כאחת משתי הערים במרכז לפיילוט הכיתה הירוקה. במהלך השבועות הקרובים ימונה נאמן קורונה וכן יוסבר בצורה מסודרת להורים את המשמעויות וכיצד יש לפעול.

          הסברו לנציגי ההורים הדגשים הפדגוגיים בדגש על מקצועות הליבה, הקניית הקריאה כדגש מרכזי בביה"ס וכן למידה משולבת, במצב של בידוד כיתתי. הוסבר כי הרשות מקדמת למידה היברידית ועל כן הומלץ על למידה מרחוק בימי שישי. הרשות איפשרה אוטונומיה למנהלי ביהס בהקשר זה. על כן, נכון לכרגע השאיפה הינה לקיים למידה פרונטלית עד כמה שניתן, לטובת התלמידים, ולקיים למידה מרחוק רק במידת הצורך.

          הוסבר המיקוד הלימודי של כל שכבת גיל, כאשר הדגש בכיתות הנמוכות הינו על רכישת הקריאה והזהות הפונולוגית. בכיתות הגבוהות יותר יושם דגש על מקצועות ליבה שפה חשבון ואנגלית, תוך הכנה לקראת חטיבת הביניים.

          לאור הקורונה ניתן גם מענה רגשי לתלמידים, בין אם בעבודה בקבוצות, מיפוי צרכים אישיים של כל תלמידי והקשיים וכן תקשורת מול מחנכי הכיתות. הנ"ל חשוב במיוחד גם כאשר מתקיימת הלמידה מרחוק בכיתות.

          שעות לימוד פר שכבה – מנהלת ביה"ס הציגה את מיפוי השעות שמוקצות לכל שכבת גיל ותחומי העניין הנלמדים בעבור כל מכסת שעות.

           מה חדש?

הוצגו תוכניות חדשות שנכנסות לביה"ס – ביניהן אמירים (ד-ו) ודרך הרוח (ד-ה), תכנות ורובוטיקה (ד-ה), חצר לימודית, כוכבים פר"ח, קמפוס בחירה, למידה מבוססת בחירה (מודל הוליסטי 40-40-20), יומן מסע (ב-ו).

חצר לימודית – נבנתה במהלך החופש הגדול בקדמת ביה"ס. מאפשר למידה חוויתית מחוץ לכיתה, רוגע, מרחב, עבודה בקבוצות וכו.

מודל הוליסטי – מידע מפורט יועבר בחוזר להורים. המטרה העיקרית הנה לאזן את השיעורים הנלמדים: 40% לימודי חובה (שיעורי ליבה), 40% למידה מבוססת בחירה ו-20% שעות גוף ונפש. המטרה הנה לתת מענה לטווח הכישורים והכשרונות של התלמידים, להעשיר את הידע, לחזק את הקשר מורה תלמיד וכן בין התלמידים, לחשוף את התלמידים לאקטואליה מותאם גיל.

          תפקידי ההנהגה הכיתתית:

משולש מחנך + נציגי מועצת התלמידים (שייבחרו סוף אוקטובר, תחילת נובמבר) + נציגי ההורים.

          אחריות חברי ההנהגה:

מחויבות – להגיע לפגישות שתקבענה בהמשך או לשלוח נציג מטעמם.

אתיקה – שמירה על מקצועיות והגבולות.

סבלנות – לסמוך על ביה"ס, לנהוג בכבוד ולתת לתהליכים זמן.

לזכור ולהזכיר – לייצג את הכיתה ולא רק את הילד שלנו, או קומץ הורים.

להוציא לפועל את מה שמחליטים בישיבות.

לעדכן את הורי הכיתה ולהפיץ את הפרוטוקולים של הישיבות.

          הנהגה בית ספרית:

גוף א-פוליטי, זכות ולא חובה, פעילות לטובת ביה"ס והקהילה.

תפקידי ההנהגה הבית ספרית:

·         נציג מכל כיתה

·         ילדיו לומדים בביה"ס

·         לא עובדי רשות מקומית, עובדי משרד החינוך או הפיקוח. אלא אם 75% מהורי ההנגה מסכימים שיהיו נציגים לא כיתתיים.

·         ההחלטות מתקבלות ברוב קולות

·         משך הכהונה עד ראשית שנת הלימודים הבאה.

מטרות ההנהגה:

·         לייצג את תלמידי ביה"ס והוריהם, שמירה על כללי האתיקה וצנעת הפרט.

·         ייצוג תלמידי ביה"ס מול גורמי הרשות וגורמי חוץ

·         איתור צרכים, גיבוש מטרות, תכנון תכנית עבודה והפעלתה תוך הלימה.

·         עידוד יוזמות חדשות.

כל פרסום הנהגת ההורים יקבל את אישור הנהלת ביה"ס.

תפקיד יו"ר ההנהגה:

·         היו"ר נבחר מידי שנה ע"י הורי ההנהגה.

·         אחראי על הובלה תוך שמירה על אקלים פתוח

·         זמינות לצרכי ההורים, התלמידים והסגל החינוכי.

·         אחראי על העברת המידע לחברי ההנהגה באופן שוטף, ברור ומלא.

·         קביעת סדר יום בישיבות ההנהגה.

·         ייצוג ביה"ס בפורומים השונים

·         התפקיד הנו התנדבותי וללא כל תמורה

·         שיתוף פעולה עם הנהלת ביה"ס.

 

בשלב בחירת היו"ר, אירה הביעה רצון להמשיך לכהן כיו"ר ההנהגה וההורים אישרו בחירה זו בשמחה. ליאת לוי תמשיך לכהן כסגנית יו"ר. ברכות ואיחולי הצלחה!

 שאלות ההורים:

          הזנה לגנים ושכבת א: הוסבר כי ממתינים לאישור הפיקוח. עם קבלת האישור, יאושר חוזר התשלומים וניתן יהיה להתחיל הזנה. תצא הודעה מסודרת עם הקבלת האישור מהפיקוח.

          שיתוף ההורים : כמידי ישיבה, מפורסם הסיכום באתר ביה"ס וכן מועבר לכיתות באמצעות וואטסאפ כיתתי. על כן, ההורים יכולים לקרוא ולהתעדכן במה שהוצג וסוכם בישיבות.

 

          בהמשך להצגת מיפוי השעות פר שכבת גיל ובהתאם לאשכולות, נשאלה השאלה בעניין סיום יום הלימודים באותה השעה עבור כל תלמידי ביה"ס. הוסבר כי בשנים קודמות ניתנו שעות אומ"ץ (תרבות ומורשת) ובזכות כך יום הלימודים הוארך. כמו כן, חיפשו פתרונות בתשלום סימלי עבור הילדים, אך היתה היענות נמוכה לכך. בכל אופן, יודגש כי בתום יום הלימודים, על הילדים לעזוב את שטח ביה"ס (מטעמי בטיחות ושמירה על בטחונם), אלא אם התלמידים משתתפים בצהרון (כיתות גן עד ב/ג) ואז הם נאספים על ידי האחראיים להמשך קיום פעילות הצהרון במתחמי הצהרון.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות