בית ספר "יגאל אלון"

מקדם ומטפח תקשורת מצמיחה

"כוח האדם מניע את רוחו ונחישות רצונו" (יגאל אלון) 

הצהרת בריאות  – חשוב שכל הורה ימלא ויציין בעיות רפואיות אם קיימות.

בריאות

בקשות מלגה תשפב– יש להגיש עד ה-29/10. בקשות שיוגשו לאחר התאריך הנ"ל לא ידונו. 

מלגה
הגדרות כלליות כניסה למערכת