בית ספר "יגאל אלון"

מקדם ומטפח תקשורת מצמיחה

"כוח האדם מניע את רוחו ונחישות רצונו" (יגאל אלון) 

הצהרת בריאות  – חשוב שכל הורה ימלא ויציין בעיות רפואיות אם קיימות.

בריאות

בקשות מלגה תשפא– יש להגיש עד ה-29/10. בקשות שיוגשו לאחר התאריך הנ"ל לא ידונו. עקב הקורונה עדיין לא פורסם חוזר תשלומים אך משפחות שזקוקות להנחות חשוב שתתארגנו עם כל הטפסים.

מלגה
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות